Kenter Engineering

Engineering, ontwerp en innovatie

Blog

Blog

view:  full / summary

Maatregelen gebouwinstallaties Covid-19

Posted on May 28, 2020 at 7:35 AM Comments comments ()


COVID-19


De wereld wordt geconfronteerd met een pandemie met immense implicaties. Nationale en internationale volksgezondheidsautoriteiten doen er alles aan om de impact op de samenleving te beperken. Belangrijk voor elke uitbraak zijn de transmissieroutes van het virus. Dit rapport behandelt de gebouw gerelateerde voorzorgsmaatreg...

Read Full Post »

Rss_feed