Kenter Engineering

Engineering, ontwerp en innovatie

Industry 4.0 (concept)

Digital Twin 

Een Digital Twin kan worden omschreven als een digitale replica van een asset in uw gebouw. Dit kan zijn een koelmachine, CV pomp maar ook een vergaderruimte. Kenter Engineering koppelt uw BIM model met IoT data zodat u kan profiteren van de vele voordelen van dit concept. De Digital Twin is eenvoudig te benaderen vanuit een web omgeving op een desktop, mobiel of tablet zodat altijd real time data kan worden opgevraagd wat betreft de status van het installatie onderdeel. 

De voordelen van een Digital Twin kunnen als volgt worden omschreven:

Lagere onderhoudskosten

Betere afstemming van de onderhoudswerkzaamheden;

Langere levensduur installatie onderdelen;

Betere prestaties van de gebouwinstallaties.

Stilstand reduceren van uw (kritische) installaties

Onderdelen kunnen vervangen worden voordat ze werkelijk defect gaan door op een voorspellende manier onderhoud uit te voeren.

Duurzame bedrijfsvoering

De data verkregen vanuit de installaties kan worden toegepast voor een optimale instelling van uw installaties om energieverbruik te reduceren en zo de kosten te verlagen.

Eco Systeem van Digital Twins

Er zijn dus vele voordelen te behalen met uw Digital twin, maar dit wordt nog veel beter indien hier een samenspel is tussen verschillende gebouwen die met elkaar verbonden zijn op basis van dit principe. Welke dit zijn kunt u terug lezen in dit artikel van buildingSMART (engels).